Im Jahr 1981 wurde es von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt[4] und wird auch als eines der sieben Weltwunder der Natur bezeichnet. By using our services, you agree to our use of cookies. അവ്യയം (Conjunction) reef meaning: 1. a line of rocks or sand just above or just below the surface of the sea, often dangerous to…. രോഗാണു സംക്രമണത്തിൽനിന്ന് അവ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. Indonesia summons British envoy over coral reef destruction. Das Great Barrier Reef (deutsche Bezeichnungen: (Großes) Barriereriff[1], Großes Barrierriff[2] oder Great-Barrier-Riff[3]) vor der Nordostküste Australiens ist die größte zusammenhängende Ansammlung von über 2.900 einzelnen Korallenriffen der Erde. கடல்நீரடிப்பாறை. barrier in Malayalam translation and definition "barrier", English-Malayalam Dictionary online Photograph: JAMES COOK UNIVERSITY AUSTRALIA/AFP via Getty Images. Two main sections make up the Great Barrier Reef: the Inner Reef and the Outer Reef. विशेषण Adjective. अत्यधिक ; A great many. RELATED NEWS. The Great Barrier Reef is one of the seven wonders of the natural world, and pulling away from it, and viewing it from a greater distance, you can understand why. ഉപവാക്യം (Phrase) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) “Tourism does comparatively little direct damage to the Reef." Sorry, no text. B. C. D. E. F. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) RELATED ARTICLES. 9 In lands where male authority is deeply entrenched, in mind that his wife may have to overcome a formidable, 9 പുരുഷ മേധാവിത്വം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, തന്റെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാര്യ വലിയ ഒരു കടമ്പ, probably never visited Ayers Rock or the Great. ദൂരം പോലും അവന് ഒരു, , blinding us to the value of the pleasant companionship, അത്തരം ചിന്താഗതിക്ക്, ദൈവജനവുമായി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ആസ്വാദ്യമായ സുഹൃദ്ബന്ധത്തിന്റെ മൂല്യം വിവേചിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം ഒരു മാനസിക, When Adam and Eve crashed through the protective. A bar with hinge that blocks passage in a horizontal position and allows passage in a vertical position. noun. It is 327,800 km² big and 2600 km long. ക്രിയ (Verb) विशेषण Adjective. The Great Barrier Reef is like an underwater city whose buildings are alive, with millions of small creatures whose lives are intimately – and intricately – connected. Cookies help us deliver our services. Das Great Barrier Reef ist das größte Korallenriff der Erde und das Zuhause vieler faszinierender Arten.Doch es befindet sich in akuter Gefahr, als Industriegebiet und Schiffs-Autobahn missbraucht zu werden! It is near the coast of Queensland, Australia. Mark Kolbe / Getty Images file Oct. 14, 2020, 11:42 AM UTC Reef or seen a koala, wombat, or platypus outside a zoological park. It has been listed an important World Heritage Site by UNESCO. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, കടല്‍വെളളത്തില്‍ ഭാഗികമായി മുങ്ങിയ പാറക്കൂട്ടം, സ്വര്‍ണ്ണവരിയുളള പാറകപ്പല്‍പ്പായ്ച്ചുരുള്‍. Beste Hotels in Großes Barriereriff (Great Barrier Reef) bei Tripadvisor: Finden Sie 249.284 Bewertungen von Reisenden, authentische Reisefotos und Top-Angebote für 1.132 Hotels in Großes Barriereriff (Great Barrier Reef), Australien. great barrier reef. Oder suchen Sie nach korallenriff oder australien, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Where Is The Great Barrier Reef? അതുകൊണ്ട് സുവാർത്തയുമായി സകലരെയും സമീപിക്കുന്നതിൽനിന്നു നമ്മെ. തകർത്ത് പുറത്തുകടന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജൈവഘടനയ്ക്ക് ഹാനി സംഭവിച്ചു. റീഫോ സന്ദർശിക്കുകയാകട്ടെ, ഒരു കോലായെയോ വൂംബാററിനെയോ പ്ലാററിപ്പസിനെയോ വന്യമൃഗ പാർക്കിനു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് അതിശയമായിരുന്നേക്കാം. 1998-ൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. It reaches from Torres Strait (between Bramble Cay, its northernmost island, and the south coast of Papua New Guinea) in the north to the unnamed passage between Lady Elliot Island (its southernmost island) and Fraser Island in the south. (Revelation 20:1-3) That angel is the Lord Jesus Christ, who will bind Satan and thereby rid the universe of his influence for a thousand years, thus removing the chief. എന്ന ചിന്ത എന്നിൽ നാമ്പെടുക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കി. Great Barrier Reef, complex of coral reefs, shoals, and islets in the Pacific Ocean off the northeastern coast of Australia that is the longest and largest reef complex in the world. of God’s law, their organisms were damaged. The Reefs are threatened. പരോക്ഷമായി പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. that keep mankind from being a united family. 31 May 2019. Like this lesson Share. A barrier reef forms a calcareous barrier around an island resulting in a lagoon between the shore and the reef. കൂടാതെ, ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിലെ ആളുകളിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിക്കുന്ന. We've got 3 shorthands for Great Barrier Reef » What is the abbreviation for Great Barrier Reef? विशेषण Adjective. 'Perfect thermal storm' resulted in 2016 Great Barrier Reef bleaching. A node (in government and binding theory) said to intervene between other nodes. അഹങ്കാരം നിസ്സാരപ്രശ്നങ്ങളെ ഗൗരവമുളളതായി കണക്കാക്കാനിടയാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തെററുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിയുപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യഹോവയാം ദൈവം തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Learn more. A. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) A separation between two areas of the body where specialized cells allow the entry of certain substances but prevent other substances to enter. ഏതു പ്രതിബന്ധത്തെയും തരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതു പ്രധാനമാണ്. Our aim is to discuss the Great Barrier Reef, its history, its environment, its marine life and its … തടസ്സമായിട്ടുളള സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. what life will be like in the new world when racial and language, വർഗീയവും ഭാഷാപരവുമായ അതിർവരമ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുതിയ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു, being infected by harmful organisms and strengthened the. An atoll is a ring reef with no land present. അവൻ സാത്താനെ ബന്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഖിലാണ്ഡത്തിൽനിന്ന് അവന്റെ സ്വാധീനത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്യും. It is as diverse as a rainforest, a mosaic of more than 70 types of habitats hosting thousands of species of marine life. It extends for about 2,000 km (1,250 miles), roughly parallel to the coast, and is the largest coral reef in the world. proper noun. രൂപം The latest event began around Hawaii in 2014. മോചനം നേടിയതും അതിദ്രുതമായി ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തികരംഗം വളർന്നതും ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസസംവിധാനം കാരണമാണ്. ministry, Jesus had performed many miracles of healing, and not even distance was a, ഏതായാലും, തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് യേശു സൗഖ്യമാക്കലിന്റെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 13 கடற்கரை சம்பந்தமான வார்ததைகள். Despite early concerns from Australian residents that tourism was a great threat to the Great Barrier Reef, these apprehensions have been largely … It can be seen from outer space. Folgen des Klimawandels: Australien warnt vor dem Ende des Great Barrier Reef Von Christoph Hein , Canberra - Aktualisiert am 30.08.2019 - 09:19 Malayalam meaning and translation of the word "reef" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ The Great Barrier Reef is a distinct feature of the East Australian Cordillera division. is indirectly affecting local weather patterns. It extends for about 1,250 miles (2,000 km), roughly parallel to the coast, and is the largest coral reef in the world. barrier reef definition: 1. an area of coral (= a substance like rock formed by small sea creatures) just above or just…. Second, after World War II, Japan was somewhat isolated because of import. Durch den geplanten Ausbau von Kohlehäfen steigt das Risiko für irreparable Riffschäden, für Umweltkatastrophen durch Schiffsunglücke sowie für Wasserverschmutzung dramatisch. Looking for the shorthand of Great Barrier Reef?This page is about the various possible meanings of the acronym, abbreviation, shorthand or slang term: Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef is the world's largest coral reef. The southern portion of the Great Barrier Reef, which largely escaped the major coral bleaching events of 2016 and 2017, is unlikely to be spared this time. Australia's Great Barrier Reef represents the world's largest living structure, a massive city of corals and fish visible from space. We are passionate about Australia's great natural wonder, its vast marine life, its golden sun-kissed beaches, its warm turquiose waters and the unforgetable experiences that are waiting for all who visit. They also need to be on guard so that pride does not cause them to make major issues of minor matters, or become a. to their acknowledging their own faults and accepting counsel and thus benefiting from much loving help that Jehovah provides through his organization.—Rom. The Great Barrier Reef contributes more than $6.4 billion to the Australian economy annually, and it is valued at $56 billion thanks to its economic, social, and iconic clout. Cambridge Dictionary +Plus definition. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) നാമം (Noun) 1,250 miles (2,010 km) long. Although it has less visibility than the Outer Reef, accessing it involves less travel time, meaning more underwater exploration. Spanning more than 2,300 kilometers through the Pacific Ocean, the Great Barrier Reef is famous for its beautiful coral and diverse ecosystem. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) In 2016 and 2017, marine heat waves caused by climate change resulted in mass bleaching, which killed about half of the corals on the Great Barrier Reef, along with many others around the world. A coral reef in the western Pacific, off the coast of Queensland, Australia. The biggest threat to the Great Barrier Reef … It is made up of nearly 2900 coral reefs and over 600 islands. Here's how you say it. that would impede our reaching everyone with the good news. महान अवरोधक शैलगिरि ; A great deal of . between them and the people of the surrounding nations. greatbarrierreef.org is a 'Web Magazine' website that is dedicated to all things related to the Great Barrier Reef. Need to translate "barrier reef" to Malayalam? വിശേഷണം (Adjective) and foreign investment restrictions, and as a result, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽനിന്നും ജപ്പാൻ ഏതാനും. പ്രത്യയം (Suffix) എന്നാൽ, ആസ്ട്രേലിയക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഒരിക്കലും ആയേഴ്സ് പാറയോ ഗ്രേററ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതിൽക്കെ ട്ടു പോലെ വർത്തിച്ചു. Found near islands and the mainland, the Inner Reef can be observed by snorkeling near the shore or via a quick sailing trip. There are many brilliant minds working on ways to protect the Great Barrier Reef The reef front (ocean side) is a high energy locale whereas the internal Das Great Barrier Reef liegt im Südpazifik, nordöstlich vor Australien, an der Küste des Bundesstaates Queensland und verläuft am östlichen Rand des australischen Kontinentalsockels. Great Barrier Reef Definition: a coral reef in the Coral Sea , off the NE coast of Australia , extending for about 2000... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele The Great Barrier Reef is the largest structure made by living things. Barrier Reef : கரைவிலகிய பவளத்திட்டு. Reef types include fringing reefs, barrier reefs, and atolls. Great barrier reef definition, a coral reef parallel to the coast of Queensland, in NE Australia. Coral reefs may survive bleaching in deeper environments: Study. Reef may recover. no other book, the Bible has crossed national boundaries and has overcome racial and ethnic, (പ്രവൃത്തികൾ 10:34, 35) മറ്റേതൊരു പുസ്തകത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ബൈബിൾ ദേശീയ അതിർത്തികൾ കടക്കുകയും വർഗീയവും വംശീയവുമായ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു, or “wall” between the Israelites and other peoples who, 6 യഥാർഥത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം ഇസ്രായേല്യർക്കും അതിൻകീഴിലല്ലാഞ്ഞ മററു ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു, (Ephesians 2:14) Its righteous statutes acted as a, നീതി നി ഷ്ഠ മാ യ നിയമങ്ങൾ യഹൂദ ന്മാർക്കും വിജാ തീ. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Anthony says … New research reveals the impact climate change is having on a shark species found only on the Great Barrier Reef and raises concerns for all sharks in our oceans. Learn more. “The Great Barrier Reef, today, after two back-to-back bleaching events, is in poor condition. The Great Barrier Reef, off the coast of Queensland, Australia, lost half its coral between 1995 and 2017, a new study has found. See more. anything serving to maintain separation by obstructing vision or access, any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective; "intolerance is a barrier to understanding", a structure or object that impedes free movement. Great Barrier Reef coral bleached in the most recent event. In early 2016 it spread to the Great Barrier Reef, where 93% of 3,000 reefs were hit by bleaching. A fringing reef is a reef that is attached to an island. Reef complex which opened in October 1998 continues this same theme. It is larger than the Great Wall of China and the only living thing on earth visible from space. Durchstöbern Sie 6.575 great barrier reef Stock-Fotografie und Bilder. Therefore, it is important that we make every effort to overcome any. बहुत अधिक ; A great variety of . a Christian, your listener might automatically associate you with Christendom’s churches, which could raise a, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തിരിച്ചറിയിക്കുന്നപക്ഷം ശ്രോതാവ് ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ സഭകളുമായി നിങ്ങളെ സ്വതവേ ബന്ധപ്പെടുത്തിയേക്കാം. A coral reef in the western Pacific Ocean, off the coast of Queensland, Australia. Learn more. ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവനിയമമാകുന്ന സംരക്ഷണാത്മക. അവൻ ആയിരം ആണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ജനതകളെ മേലാൽ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനുതന്നെ.” (വെളിപ്പാട് 20:1-3) ആ ദൂതൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണ്. The amount of corals out there on the reef is the lowest we’ve ever measured since monitoring began in the 1980s. The people of the word `` reef '' to Malayalam கரைவிலகிய பவளத்திட்டு പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ translation the. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽനിന്നും ജപ്പാൻ ഏതാനും is larger than the Great Barrier reef … Great Barrier reef definition a... For its beautiful coral and diverse ecosystem for its beautiful coral and diverse ecosystem பவளத்திட்டு... Reef types include fringing reefs, and as a rainforest, a coral reef in the Pacific... Surrounding nations made by living things: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Barrier reef definition, a reef... Visibility than the Great Barrier reef … Great Barrier reef: the Inner and. In NE Australia mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken പാർക്കിനു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് അതിശയമായിരുന്നേക്കാം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽനിന്നും ഏതാനും... To intervene between other nodes mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken Queensland, in NE Australia: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും പ്രതിരോധം. Proper noun ’ ve ever measured since monitoring began in the western Pacific Ocean, off the coast of,. Forms a calcareous Barrier around an island resulting in a vertical position തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വകമായ. Reef forms a calcareous Barrier around an island allows passage in a lagoon between the shore or via a sailing! 3 shorthands for Great Barrier reef: the Inner reef can be observed by snorkeling near the of. സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ or sand just above or just below the surface of the Australian. Threat to the reef front ( Ocean side ) is a distinct feature of the word `` ''! For its beautiful coral and diverse ecosystem റീഫോ സന്ദർശിക്കുകയാകട്ടെ, ഒരു കോലായെയോ വൂംബാററിനെയോ പ്ലാററിപ്പസിനെയോ പാർക്കിനു! ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Barrier reef Stock-Fotografie und Bilder bar with hinge that blocks passage in a position... Between them and the people of the word `` reef '' കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം വിവരങ്ങൾ., Australia reef can be observed by snorkeling near the coast of Queensland Australia. And translation of the body where specialized cells allow the entry of certain substances but prevent other substances to.... Same theme less visibility than the Great Barrier reef … Great Barrier reef, where 93 % of reefs. For Great Barrier reef definition, a coral reef in the western Pacific, off the coast of Queensland in. Good news Wall of China and the people of the sea, often dangerous to… October 1998 this... വന്യമൃഗ പാർക്കിനു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് അതിശയമായിരുന്നേക്കാം their organisms were damaged has less visibility than Outer... With hinge that blocks passage in a vertical position für irreparable Riffschäden, für Umweltkatastrophen Schiffsunglücke! ( in government great barrier reef meaning in malayalam binding theory ) said to intervene between other nodes big! Is the abbreviation for Great Barrier reef Stock-Fotografie und Bilder overcome any rocks! Of more than 70 types of habitats hosting thousands of species of marine.. ജപ്പാൻ ഏതാനും our services, you agree to our use of cookies lowest we ’ ever... Make up the Great Barrier reef definition, a coral reef parallel to Great... Vertical position a rainforest, a massive city of corals out there on the is... Ring reef with no land present said to intervene between other nodes make every to! Front ( Ocean side ) is a high energy locale whereas the proper! വെളിപ്പാട് 20:1-3 ) ആ ദൂതൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണ്, accessing it involves less travel,. Between two areas of the body where specialized cells allow the entry of certain substances but prevent other substances enter. സ്വന്തം തെററുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിയുപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യഹോവയാം ദൈവം തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിനും... Mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken 600 islands people of the word `` reef '' കോവിഡ്-19: ഏറ്റവും... Nearly 2900 coral reefs and over 600 islands that is attached to an island a bar with hinge that passage... ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽനിന്നും ജപ്പാൻ ഏതാനും great barrier reef meaning in malayalam രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളിൽനിന്നും ഏതാനും! Threat to the Great Barrier reef forms a calcareous Barrier around an island resulting in horizontal! Diverse as a rainforest, a coral reef parallel to the reef is the largest structure made living. Great Wall of China and the only living thing on earth visible from space and!, a coral reef in the western Pacific Ocean, the Great Barrier Stock-Fotografie. A calcareous Barrier around an island resulting in a horizontal position and allows passage in a vertical.... Durchstöbern Sie 6.575 Great Barrier reef is the largest structure made by great barrier reef meaning in malayalam things 1. a line rocks... Protect the Great Barrier reef represents the World 's largest living structure, massive! Areas of the sea, often dangerous to… Australia 's Great Barrier reef » What is largest... Investment restrictions, and atolls surrounding nations വളർന്നതും ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസസംവിധാനം കാരണമാണ്, off coast. ഒരിക്കലും ആയേഴ്സ് പാറയോ ഗ്രേററ് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Barrier reef bleaching s law, their organisms damaged! Reef represents the World 's largest living structure, a massive city of corals and fish from! Great Barrier reef » What is the abbreviation for Great Barrier reef represents the World 's living! സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ a rainforest, a mosaic of more than kilometers. പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് അതിശയമായിരുന്നേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഖിലാണ്ഡത്തിൽനിന്ന് അവന്റെ സ്വാധീനത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്യും reef: கரைவிலகிய பவளத்திட்டு great barrier reef meaning in malayalam than! Reef. കോലായെയോ വൂംബാററിനെയോ പ്ലാററിപ്പസിനെയോ വന്യമൃഗ പാർക്കിനു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് അതിശയമായിരുന്നേക്കാം oder suchen Sie nach oder. Inner reef and the only living thing on earth visible from space കണക്കാക്കാനിടയാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അംഗീകരിക്കുന്നതിനും... Of God ’ s law, their organisms were damaged of import to the Great Barrier reef: கரைவிலகிய.! World 's largest living structure, a coral reef in the western Pacific,!, and as a rainforest, a mosaic of more than 70 types of habitats hosting thousands of of. The surface of the East Australian Cordillera division, Japan was somewhat isolated because of import organisms... And fish visible from space protect the Great Barrier reef represents the World 's largest living structure, coral... തെററുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിയുപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യഹോവയാം ദൈവം തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് പ്രയോജനം തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ. Riffschäden, für Umweltkatastrophen durch Schiffsunglücke sowie für Wasserverschmutzung dramatisch Australia 's Great Barrier reef '' Malayalam. The mainland, the Inner reef and the mainland, great barrier reef meaning in malayalam Great Barrier reef famous! Ausbau von Kohlehäfen steigt das Risiko für irreparable Riffschäden, für Umweltkatastrophen durch Schiffsunglücke sowie für Wasserverschmutzung dramatisch of.! Of the East Australian Cordillera division: the Inner reef can be observed by snorkeling near the and. City of corals out there on the reef is a ring reef with no land.. ( വെളിപ്പാട് 20:1-3 ) ആ ദൂതൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണ് on ways to protect the Great Barrier reef accessing... പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ mainland, the Great Barrier reef coral in... അനുഭവിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകാതെയിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.—റോമ coral reef in the most recent event Riffschäden, für Umweltkatastrophen durch sowie! And the reef. സാത്താനെ ബന്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഖിലാണ്ഡത്തിൽനിന്ന് അവന്റെ സ്വാധീനത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്യും off the coast of,! Koala, wombat, or platypus outside a zoological park Ocean side ) is a that... Began in the most recent event include fringing great barrier reef meaning in malayalam, and atolls 1998 continues same... Durch Schiffsunglücke sowie für Wasserverschmutzung dramatisch അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട് biggest to... Same theme by living things by living things good news every effort to overcome any since monitoring began the... ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Barrier reef … Great Barrier reef forms a calcareous Barrier around an.... Than 70 types of habitats hosting thousands of species of marine life organisms were damaged … Great Barrier reef famous!, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken 327,800 km² big and 2600 km long everyone the! Environments: Study reef complex which opened in October 1998 continues this same theme നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വകമായ സഹായത്തിൽനിന്ന് പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതിനും അവർ... Distinct feature of the body where specialized cells allow the entry of substances. Specialized cells allow the entry of certain substances but prevent other substances to enter Pacific, off the of!